ПОГОДЖЕНО

Голова ПК Мичак Л.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи Коток Н.Ю.

ЗВІТ

директора Тинненської загальноосвітньої школи І ступеня

Коток Н. Ю. за 2018-2019 н. р.

На виконання наказу відділу освіти, культури та з питань сім’ї, молоді та спорту Немовицької сільської ради від 15 травня 2019 року № 56 «Про проведення звітування керівників закладів освіти у 2019 році перед педагогічним колективом та громадськістю» у травні – червні 2019 року проводиться звітування керівників закладів освіти про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю.

У 2018 - 2019 навчальному році робота Тинненської ЗОШ І ступеня була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», наказів та розпоряджень органів управління всіх рівнів з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки; реалізацію державних регіональних програм у галузі освіти, інших чинників законодавчих та нормативних документів; Статуту та локальних правових актів школи; дотримання норм Конвенції про права дитини.

1. Загальні відомості про заклад освіти.

Тинненська загальноосвітня школа І ступеня Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області

- ідентифікаційний код 33329425;

- форма власності - комунальна власність;

- ознака особи - юридична особа;

- місце знаходження - 34544, Рівненська обл., Сарненський р-н.,

с. Тинне, вул. Садова, 2;

- мова виховання та навчання – українська;

- кількість класів – 4 класи;

- кількість учнів у закладі освіти – 78 учнів;

- режим роботи закладу освіти – заклад працює в одну зміну.

2. Матеріально-технічна база закладу.

Школа введена в експлуатацію в 1946 році, як початкова. Навчання проводилось в приміщенні сільської хати. У 1968 році було побудоване нове приміщення. Тут знаходилось 4 класних кімнати та учительська. Продовжується будівництво 3-х класних кімнат та спортзалу. З 1968 року школа працює як восьмирічна. 21 липня 2017 року Тинненську ЗОШ І – ІІ ступенів перейменовано в Тинненську ЗОШ І ступеня. На сьогоднішній день заняття в школі проходять в одну зміну в 4 класних кімнатах. Опалення водяне, працює їдальня на 50 посадочних місць, яка забезпечена проточною водою, але знаходиться в аварійному стані. Тому для закладу необхідно будувати нове приміщення їдальні. Всі учні користуються безкоштовним харчуванням. В школі є кабінет інформатики з виходом в Інтернет, спортзал.

Адміністрацією, педагогічним колективом, обслуговуючим персоналом школи приділяється багато уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, класні кімнати школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота з озеленення території. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають вчителі та учні школи. Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Огорожа завжди пофарбована, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи. Приміщення школи завжди ретельно прибрані, продезінфіковані.

Протягом навчального року за рахунок освітньої субвенції було придбано 3 телевізори, музична апаратура, 3 комп’ютери, 2 ноутбуки, 1 принтер, 1 ламінатор, шкільні меблі для учнів 1 класу, проведено вайфай.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму ді­тей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних пра­вил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій та інших нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

У школі в наявності нормативно-правове забезпечення з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Розроблено, затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Щорічно перед початком навчального року проводиться огляд готовності кабінетів до нового навчального року, перевірка надійності спортобладнання, складаються відповідні акти. Інструктажі (первинні, повторні, цільові) з охорони праці проводяться відповідно до порядку їх проведення

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями тощо.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кабінет інформатики, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщені стенди на теми безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму систематично обговорювалися на нарадах при директору, педрадах.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Протягом 2018 – 2019 н. р. в навчальному закладі не було нещасних випадків серед учнів на уроках фізичної культури та під час освітнього процесу в цілому. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з працівниками.

3. Кадрове забезпечення закладу освіти.

Кількісний склад працівників закладу освіти:

Кількість штатних одиниць за штатним розписом: педпрацівники - 8,72 одиниць; спеціалісти - 0,5 ставки сестри медичної; навчально – допоміжний персонал – 8,00 одиниць. Фактично зайняті всі посади, вакансій не має.

Кількість педагогічних працівників – 8 (5 вчителів, 2 вихователі ГПД, 1 директор школи)

Кількість спеціалістів – 1.

Кількість навчально – допоміжного персоналу – 10.

Якісний склад педагогічних працівників:

Спеціаліст вищої категорії – 4.

Спеціаліст першої категорії – 3.

Спеціаліст другої категорії – 1.

Спеціаліст – 1.

Кількість педпрацівників за стажем роботи: до 3 років - 1, від 3 до 10 років – 0, від 10 до 20 років – 4, більше 20 років – 3.

Керівник закладу освіти Коток Надія Юріївна, освіта вища, педагогічний стаж 25 років, стаж роботи на посаді – 4 роки.

4. Медичне обслуговування учнів у закладі освіти.

Медичне обслуговування учнів і працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів у закладі працює шкільна сестра медична (0,5 ставки), яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування школярів, забез­печує профілактику дитячих захворювань. Щорічно працівниками Комунального некомерційного підприємства «Немовицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області Амбулаторії с.Тинне проводиться медичне обстеження здобувачів освіти. Відповідно до ре­зультатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи, у закладі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи, спеціальної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на поточний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі ЦРП. Огляди проводяться за рахунок бюджету Немовицької сільської ради. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які зберігаються в школі.

У планах виховної роботи кожного класних керівників є заходи, спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей, де запланована робота оздоровчого характеру з класом. Цікавими оздоровчими заходами в школі є проведення Дня здоров’я, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної сестри медичної на класних годинах, батьківських зборах.

5. Організація харчування учнів у закладі.

Важливим аспектом збереження здоров'я здобувачів освіти є створення умов для раціонального харчування дітей під час перебування в школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними до­кументами. Гаряче харчування учнів у 2018-2019 н.р. було організовано з 01 вересня 2018 року по 08 лютого 2019 року. Було розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні. Харчування учнів здійснювалося на третій та четвертій великих перервах. Проводився щоденний контроль за дотриманням гігієнічних норм: миття рук рідким милом. Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування. Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено 78 учнів 1-4 класів, що становило - 100%. На жаль з в зв’язку з проведенням тендерних торгів з 09 лютого 2019 року гаряче харчування в закладі відсутнє. Приписів санітарно-епідеміологічної служби щодо роботи харчоблоку в 2018-2019 н.р. не було.

6. Освітня робота у закладі.

На виконання Законів України « Про освіту», державної програми «Національна стратегія розвитку України на 2012-2021 роки», плану роботи закладу на 2018-2019 н.р. науково-методична робота в закладі проводиться з метою підвищення професійної компетентності та методичної майстерності педагогічних кадрів.

У закладі діє методичне об’єднання вчителів початкових класів, до його складу входять всі вчителі закладу. Голова МО вчитель вищої категорії Омельковець О.І. Методичну роботу було спрямовано на забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, у формуванні національно свідомої, життєво компетентної особистості.

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності. Курси підвищення кваліфікації при РОІППО в 2019 році пройшли 2 вчителі.

У закладі освіти підготовлена виставка методичних розробок педагогів школи.

Вчителі закладу спрямовують свою роботу на розвиток пізнавальних інтересів учнів, залучають здобувачів освіти до участі у творчих конкурсах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, предметних тижнях. У межах предметних тижнів проведено різноманітні позакласні виховні заходи: виставки тематичних газет, конкурси, турніри, презентації, свята, інсценізації тощо.

Протягом 2018 -2019 н.р. учні закладу брали участь у різноманітних творчих конкурсах та олімпіадах, а саме:

- І (відбірковий) етап обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства "Юний дослідник," було визнано переможцем Одарчука Тимофія, учня 3 класу, з роботою "Дослідження життя бджіл та причини їх зникнення на планеті Земля" в номінації "Тваринний світ" (керівник Омельковець О.І.) та нагороджено подякою за участь у ІІ етапі обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства "Юний дослідник" у номінації "Тваринний світ".

- Районна учнівська олімпіада "Юне обдарування-2019". В номінації "Математика" 2 місце посів Коток Станіслав, учень 4 класу, в номінації "Природознавство" 2 місце - Кратюк Дмитро, учень 4 класу, (вчитель Мичак Лариса Петрівна).

- Всеукраїнська гра з природознавства «Геліантус» - взяли участь 6 учнів (дипломи переможців – 6 учнів);

- Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower» - взяли участь 9 учнів (дипломи переможця в початковій школі – 7 учнів, дипломи переможця на шкільному рівні – 2 учні) ;

- Всеукраїнська гра «Пазл» - взяли участь 8 учнів ( дипломи переможця – 6 учнів, дипломи учасників – 2 учні);

- Всеукраїнський математичний конкурс « Кенгуру» - взяли участь 10 учнів ( добрий результат – 7 учнів, учасники – 3учнів;

- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - 6 учнів (дипломи переможця початкової школи – 5 учнів, сертифікат учасника – 1 учень);

- Всеукраїнський конкурс ім.Петра Яцика – учениця 4 класу Абрамчук Катерина.

- Районний конкурс «Український сувенір» - учні 3-4 класів;

7. Управлінська діяльність у закладі освіти.

Управління закладом освіти здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю, календарних планів учителів. Така система планування, відпрацьована в закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток закладу.

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність освітнього закладу.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Директор школи використовує різноманітні форми контролю за станом освітнього процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по освітньому закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється та­кий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор школи в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, круглі столи, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих директор має бачити насамперед особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

8. Робота з батьками та громадськістю у закладі освіти.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь директор школи, шкільна сестра медична, запрошуються представники релігійних громад.

На основі аналізу освітньої та методичної роботи, потреб та інтересів педагогів, з метою формування інноваційної культури та підтримки творчих ініціатив педагога як важливих чинників забезпечення якісної освіти, реалізації державних стандартів, розвитку національно свідомої творчої особистості необхідно спрямувати роботу школи у 2019-2020 навчальному році на вирішення наступних завдань:

1.Забезпечити гарантоване Конституцією України право громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження нових Державних стандартів.

3. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу шляхом:

забезпечення кожному з учнів рівного доступу до якісної освіти; здійснення постійного моніторингу показників роботи школи та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності; зміцнення навчально-матеріальної бази школи; забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей; виховання громадської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України; забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу.

4. Розвивати творчу активність педагогів, підвищувати їх кваліфікаційний та професійний рівень.

5. Сприяти упровадженню новітніх та здоров’язбережувальних технологій у освітній процес, застосовувати їх в управлінській діяльності.

6. Удосконалювати систему планування та координації всіх ланок освітнього процесу, внутрішкільного контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності освітнього закладу.

Усе це сприятиме формуванню конкурентноздатних випускників, які гідно працюватимуть і навчатимуться в незалежній Україні та інших куточках світового простору.

Директор школи Н. Ю. Коток

Кiлькiсть переглядiв: 189

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.